અધૂરી જાણકારી પ્રેમની - 9 ગાયત્રી પટેલ દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અધૂરી જાણકારી પ્રેમની - 9

ગાયત્રી પટેલ દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

કાવેરી - અરે આજે વાત પૂરી કરી દેશે કે તમે નાનીચાલો જમવા .સાગર- હા હું એજ કહું છું પણ.કાવેરી-પણ શું આગળ બોલશો તમે.નાના-દીકરા સાગરે અમદાવાદ જોવા જવુ છે જો તું સાથે જાય સારું લાગે અમને.કાવેરી -પણ નાના હમણાં જ ...વધુ વાંચો