ચેહરા વગરનો માણસ Chirag B Devganiya દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચેહરા વગરનો માણસ

Chirag B Devganiya દ્વારા ગુજરાતી નાટક

દ્રશ્ય-૧ (પરદો ખુલે છે)(ઓરડામાં કાળો પ્રકાશ ફેલાયેલો છે, ફક્ત જે ખુરશી પર શ્રીમાન બેઠો છે તેની ખુરશી પર સફેદ પ્રકાશ પડે છે. આજુબાજુ કૈં દેખાતું નથી ફક્ત શ્રીમાન નો ચેહરો દેખાય છે)શ્રીમાન : તે કદી ચેહરા વગરનો માણસ જોયો ...વધુ વાંચો