મારી સ્મરણ યાત્રા... Faruk Shaikh દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારી સ્મરણ યાત્રા...

Faruk Shaikh દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

સૂર્ય ઉગે અને આથમે છે, રાત જાય અને દિવસ આવે છે. સૂર્ય ના આથમ્યા બાદ સમગ્ર વાતાવરણમાં અંધકાર છવાય જાય છે. આકાશમાં સિતારાઓ ટમટમેં છે ચાંદ પોતાની ચાંદની લીલાછમ મેદાન પાથરે છે. રસ્તાઓ શાંત થઈ જાય છે. આખા દિવસનો ...વધુ વાંચો