છપાક - ફિલ્મ રિવ્યૂ અમી વ્યાસ દ્વારા ફિલ્મ સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

છપાક - ફિલ્મ રિવ્યૂ

અમી વ્યાસ દ્વારા ગુજરાતી ફિલ્મ સમીક્ષાઓ

ફિલ્મ રિવ્યૂ - છપાક મિત્રો, આજે એક સુંદર ફિલ્મ જોઈ... ૨૦૨૦ ની January માં જ રિલીઝ થયેલી એક સુંદર અને સંવેદનશીલ વિષય વાર્તા ધરાવતી ફિલ્મ એટલે Chaapak... ફિલ્મ એટલી સુંદર રીતે ફિલવાઈ છે, કે ઘણી વાર હું મારા આંસુઓ ...વધુ વાંચો