સબંધો Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સબંધો

Komal Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

પ્રસ્તાવના સબંધ.... શું હોય છે આ સબંધ ની વ્યાખ્યા ? સમજાણી નથી હજુ .. ૧. આપણો પહેલો સબંધ એટલે કે આપણાં માતાપિતા. ૨.માતા પિતા સાથે જોડાયેલાં બધાં સબંધો જોડે આપણો સબંધ. ૩.જીવનમાં થોડાં મોટા થયાં પછી આપણે જાતે પોતાનાં ...વધુ વાંચો