અધૂરી જાણકારી પ્રેમની - 3 ગાયત્રી પટેલ દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અધૂરી જાણકારી પ્રેમની - 3

ગાયત્રી પટેલ દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

સારાંશ - અગાઉ અધૂરી જાણકારી પ્રેમની નવલકથામાં સાગરના પરિવાર વિશે વાત કરી. અને એમના મમ્મી પપ્પા અને એમના માધવ ગ્રુપ રિસોર્ટની સફર શરૂઆત થઇ છે.અધૂરી જાણકારી પ્રેમની ભાગ 3તો હવે આપણે સાગર જે મિટિંગ માટે સુરતની ટોપ 5 સ્ટાર ...વધુ વાંચો