માં - (માં વિશેષ) Riyansh દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

માં - (માં વિશેષ)

Riyansh દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

માં“ ગોળ વિના મોળો કંસાર, ““ માતા વિના સૂનો સંસાર “ “કવિ પ્રેમાનંદએ સાચું કહ્યું છે કે ગોળ વિના કંસાર મોળો લાગે પણ માં વિના તો સંસાર સૂનો લાગે છે.” માં એક જ શબ્દ છે પણ તેમાં દુનિયાનો ...વધુ વાંચો