સફેદ રૂમાલ Abid Khanusia દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સફેદ રૂમાલ

Abid Khanusia દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

** સફેદ રૂમાલ **અમદાવાદના ત્રણ દરવાજા વિસ્તારમાં ભરચક મેદની વચ્ચેથી પસાર થતા અલ્તાફને પોતાની અટકથી સંબોધનાર કોઈ મહિલાના કર્ણમધુર આવજમાં બોલાયેલા શબ્દો “મિ. લાલીવાલા ....!!!” સાંભળી તેણે આજુબાજુ નજર કરી પરંતુ બોલાવનાર કોઈ મહિલા જણાઈ નહિ. પોતાને ભ્રમ થયો ...વધુ વાંચો