માતૃત્વનો રંગ Het Bhatt Mahek દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

માતૃત્વનો રંગ

Het Bhatt Mahek દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

મા તે મા બીજા બધા વગડા ના વા,".... "ગોળ વિનાનો મોરો કંસાર મા વિવાનો સુનો સંસાર".... મીઠા મધુરને મીઠા મોરલા રે લોલ... એથી મધરું મોરી માત જો... જનની ની જોડ સખી નઈ મળે રે લોલ... પૈરાણિક કથન છે કે ...વધુ વાંચો