એ એક પળ Abid Khanusia દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

એ એક પળ

Abid Khanusia દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

* એ એક પળ...!!!??? *આકાશ તેના જીગરી મિત્ર તપનને ફોન કરીને એક ક્લાકમાં પોતાના ઘેર પહોચવાનું કહી ઓફિસેથી ઘરે જવા રવાના થયો. તપન આકાશના ઘર પાસે હતો. તેનું કામ અડધા કલાકમાં પૂરું થતાં તેણે પોતાના ઘરે જવાના બદલે આકાશના ...વધુ વાંચો