બ્લૉક્ડ એન્ડ મ્યુટેડ Purvi દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

બ્લૉક્ડ એન્ડ મ્યુટેડ

Purvi દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

આજે સૂરજ અને નિશાના 'અબોલા' ને મહીનાઓ વીતી ગયાં. શાળા અને કૉલેજ કાળમાં એકમેકની તાકાત બની પડખે ઊભાં રહેતાં આ બન્ને મિત્રોની મૈત્રી લોકો માટે આદર્શ ઉદાહરણ હતું. શિક્ષણકાળ પશ્ચયાત બન્ને મિત્રો પોતપોતાના જીવન ઘડતરમાં અને ત્યાર બાદ ગૃહસ્થીમાં ...વધુ વાંચો