અન્ય સજીવોને નુકસાન પહોંચાડી પોતાના પગે કુહાડો મારતો માનવ Vishal Muliya દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

અન્ય સજીવોને નુકસાન પહોંચાડી પોતાના પગે કુહાડો મારતો માનવ

Vishal Muliya દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

પોતાની જાતને ઉત્ક્રાંતિની દ્રષ્ટિએ સર્વોચ્ય માનતો માનવી એ હદે પોતાની કરણી પર વિશ્વાસ ધરાવે છે કે તેનાથી થતી નુકસાનીને શરૂઆતમાં નજર અંદાજ કરે અને પછી એકદમ મોટું નુકસાન ભોગવે છે. આ લેખમાં આપણે એવા પ્રાણીઓ વિષે વાત કરવી છે ...વધુ વાંચો