મીઠી યાદ - 4 - છેલ્લો ભાગ પુરણ લશ્કરી દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

મીઠી યાદ - 4 - છેલ્લો ભાગ

પુરણ લશ્કરી દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

ભાગ 3મા આપણે જોયું કે ઉદ્ધવજી દ્વારિકાથી શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞાનથી ગોકુલ આવ્યા છે .હવે ભાગ ૪ માં જોઈએ ગોકુળ ની હાલત અને રાધાજી ની હાલત.સખિ ઓ ઉદ્ધવજીને શ્રી રાધિકા પાસે લઈને આવે છે, કહે છે આ શ્રીકૃષ્ણના મિત્ર છે દ્વારિકા ...વધુ વાંચો