વન્સ અપોન અ ટાઈમ - 101 Aashu Patel દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

વન્સ અપોન અ ટાઈમ - 101

Aashu Patel Verified icon દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

‘પપ્પુ ટકલાથી છૂટા પડ્યા પછી બીજે દિવસે બપોરે અમારા સેલ ફોન પર પોલીસ ઑફિસર ફ્રેન્ડનો સેલ્યુલર નંબર ફલેશ થયો. કદાચ પપ્પુ ટકલાએ આજે રાતે એના ઘરે મળવા માટે કહ્યું હશે, એવું વિચારતા અમે ફોન કાને માંડ્યો. સામા છેડેથી પોલીસ ...વધુ વાંચો