ધ ઊટી... - 27 Rahul Makwana દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ધ ઊટી... - 27

Rahul Makwana Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

27.(અખિલેશનાં કેસ સોલ્વ થવાની અણી પર હતો, ડૉ. અભય લગભગ એંસી ટકા કેસ તો સોલ્વ કરી નાખે છે, ત્યારબાદ કેસ સોલ્વ કરવાં માટે અખિલેશની આવશ્યકતા પડે છે, આથી ડૉ. રાજન, અખિલેશ અને દીક્ષિત ઊટી પહોંચે છે, એ બધાં જ ...વધુ વાંચો