મનની મહેક Mr.JOjo દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

મનની મહેક

Mr.JOjo દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

મનની 'મહેક'(આ લેખ મારા માતા-પિતા ને અર્પણ.........)તુમ તો ચલ રહે હો, લેકિન વક્ત હી ઠહર ગયા હૈ....મને આજે ત્રણ- ચાર દિવસ પછી મારો એક મિત્ર મળ્યો .એટલે પહેલા તો એમજ હાલચાલ પુછ્યા પછી મને હસતા હસતા કહે કે યાર ...વધુ વાંચો