માથાભારે નાથો - 21 bharat chaklashiya દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

માથાભારે નાથો - 21

bharat chaklashiya Verified icon દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

કોલેજના ડિન રસિકલાલ દવેને મળીને આવ્યા પછી ચંપક કાંટા વાળો વધુ વ્યથિત રહેવા લાગ્યો હતો. એના ત્રણ માળના મકાનમાં ત્રીજા માળે એનું રહેઠાણ હતું.દરરોજ એ નવરો પડીને એ મુલાકાત યાદ કરતો કરતો કલ્પનાઓમાં સરી પડતો. "એક બપોરે ફરી વખત ...વધુ વાંચો