પ્રલોકી - 2 DR KINJAL KAPADIYA દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રલોકી - 2

DR KINJAL KAPADIYA દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

પ્રત્યુષ અને પ્રલોકી જમી ને અગાશીમાં બેઠા બેઠા વરસાદ ને જોઈ રહ્યા હતા. હાથમાં હાથ નાખી પ્રલોકી પ્રત્યુષ ના ખભા ઉપર માથું ઢાળીને બેઠી હતી. પણ પ્રબલ ની યાદ એના મન પર હાવી થઈ ગયી હતી. પ્રત્યુષે કહ્યું આજે ...વધુ વાંચો