ફેશન અને વ્યસન Gunjan Desai દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ફેશન અને વ્યસન

Gunjan Desai દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

ફેશન અને વ્યસનઆ બન્ને વસ્તુઓ આજે સમાજમાં જીવનધોરણ નો પર્યાય બની ગયેલ છે. વ્યક્તિ પાસે સારાં ચાર પાંચ વિચારો ના હોય તો ચાલે પરંતુ સારાં આઠ દસ જોડ કપડાં હોવાં જરૂરી છે. ફેશન એટલે તમે જેવાં દેખાવ છો એનાં ...વધુ વાંચો