પુરસ્કાર Kaushik Dave દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પુરસ્કાર

Kaushik Dave Verified icon દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

" પુરસ્કાર " " પુરસ્કાર " .......... વ્હાલા વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણા ધોરણ ૯ ના ક્લાસમાં આપણાં સ્કુલ ના આચાર્ય શ્રી આવેલા છે.આજ થી છ મહિના પહેલા આચાર્ય શ્રી ની સુચના થી ધોરણ નવ ના આપણા ક્લાસમાં જે હોનહાર ...વધુ વાંચો