રાષ્ટ્ર ભાવના Haresh Shah દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

રાષ્ટ્ર ભાવના

Haresh Shah દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

શું ભારતના ઝંડા ને જોઈને સલામી કરવાનું મન થાય એને રાષ્ટ્ર ભાવના કહેવાય? શું એક શહીદ થયેલા સૈનિક માટે મનોમન આંસુ સારવા એને રાષ્ટ્ર ભાવના કહેવાય? હા આને પણ રાષ્ટ્ર ભાવના કહી શકાય, પણ બીજા એવા ઘણા બધા રસ્તા ...વધુ વાંચો