એપ્રિલ ફૂલ... DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

એપ્રિલ ફૂલ...

DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

_______________________________________________એપ્રિલ ફૂલ...... વાર્તા.... દિનેશ પરમાર નજર________________________________બાંધવો સેહલો નથી સાંકળ વડેતું મને બાંધી શકે ઝાકળ વડે રમેશ ઠક્કર_________________________________ મણિનગર ખાતે રામબાગ ફાયર સ્ટેશનથી આગળ જતા જ્યાં, જવાહર ચાર ...વધુ વાંચો