સખી દ્રૌપદી MB (Official) દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સખી દ્રૌપદી

MB (Official) Verified icon દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

જ્યારે દ્રૌપદી ‘સખી’ હોય અને શ્રીકૃષ્ણ ‘સખા’ હોય! આપણા દરેકના જીવનમાં એક બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય છે. તેમ છતાં એમાંથી માત્ર એકને આપણે BFF એટલેકે ‘બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ફોરએવર’ અથવાતો ‘bestie’ કહેતા હોઈએ છીએ, કારણકે એ એક મિત્ર આપણા તમામ મિત્રોમાંથી ખાસ ...વધુ વાંચો