ભયાનક સફર એક ટ્રેનની - ભાગ-૨ અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભયાનક સફર એક ટ્રેનની - ભાગ-૨

અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

"ક્યાં જતી હશે તે અને ક્યાંથી આવતી હશે???" કેટલીય વખત આ ફિકર મેં મારા મિત્ર કૃણાલ ને જાહેર કરી હતી. કોલેજ ની કેન્ટીનમાવરસાદની બપોરે એમને મને કહ્યું હતું."અરે યાર કોણ ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે તારે શું ...વધુ વાંચો