વૈદેહીમાં વૈદેહી - (પ્રકરણ-1) Vandan Raval દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વૈદેહીમાં વૈદેહી - (પ્રકરણ-1)

Vandan Raval Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

એક આતંકવાદીના માનવીયકરણની વિજ્ઞાનમય રહસ્યકથાનો શુભારંભ...