પ્રાણીઓ માં પિતૃત્વ Vishal Muliya દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રાણીઓ માં પિતૃત્વ

Vishal Muliya દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

પ્રાણીઓ માં પિતૃત્વ આપણાં સાહિત્યમાં ઘણી કહેવતો છે “ઘોડે ચડતો બાપ મરજો પણ દરણા દરતી મા ન મરજો”, “મા તે મા બીજા વગડાના વા”, “જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ”, વિગેરે વિગેરે...! જ્યારે સાહિત્ય કે લોકબોલીમાં પિતા વિષેના ...વધુ વાંચો