તિરસ્કાર - 3 Pruthvi Gohel દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

તિરસ્કાર - 3

Pruthvi Gohel Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

પ્રકરણ-3ઓમ પ્રગતિ એ ખેડૂતો માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા દર્શાવી આથી ઓમ પ્રગતિ થી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો હતો. ઓમ એ આ માટે પ્રગતિ નો આભાર માનવાનું નકકી કર્યું. રીસેસ ના સમયે ઓમ પ્રગતિ પાસે આવ્યો. એણે પ્રગતિ ને કહ્યું, ...વધુ વાંચો