સંબંધો 2.0 Akshay Mulchandani દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સંબંધો 2.0

Akshay Mulchandani દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

"ગરમ કરેલી ચા અને સમાધાન કરેલા સંબંધમાં પેહલા જેવી મીઠાશ ક્યારેય નથી આવતી !!" આ વાક્ય અલબત્ત બધાએ કોઈના કોઈ પાસેથી સાંભળ્યું જ હશે ને બની પણ શકે તમે પણ કોઈ વિશે કે કોઈને આ વાક્ય કે વાત તેમને ...વધુ વાંચો