પ્રેમ અંગાર - પ્રકરણ : 27 Dakshesh Inamdar દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ અંગાર - પ્રકરણ : 27

Dakshesh Inamdar Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

પ્રકરણ 27 પ્રેમ અંગાર વિશ્વાસે ઓફીસમાં અઠવાડીયાની રજા મૂકી. ફાઈનલ એક્ઝામ માથે છે તૈયારી કરવામાં અને પ્રોજેક્ટ પણ એનાં હાથમાં હતો એ જ એનાં માસ્ટર્સમાં વિષયને અનુરૂપ હોવાથી એના ઉપર જ ફોક્સ કરેલું બન્ને રીતે મદદરૂપ હતું ...વધુ વાંચો