પ્રલોકી DR KINJAL KAPADIYA દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રલોકી

DR KINJAL KAPADIYA દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

પ્રબલ , શું કરવા આવ્યો હવે મારી લાઇફમાં ! why? બહુ મોડું કર્યું તે આવવામાં ! જરૂર હતી મને તારી બહુ જ, પણ ત્યારે તુ ના આવ્યો., બહુ રાહ જોઇ મેં, બહુ જ યાદ કર્યો, દરેક ગલી, રસ્તા, થિયેટર, ...વધુ વાંચો