વસિયતનામું ranjan parmar દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

વસિયતનામું

ranjan parmar દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

અચાનક.....મેં કાર ને બ્રેક મારી...મારા થી બુમ પડાઈ ગઈ....ઓ ...દાદા રસ્તા વચ્ચે..મરવા નીકળ્યા છો..? આવી રીતે રોડ ક્રોસ થાય ?અચાનક બ્રેક ના મોટા અવાજ માત્ર થી દાદા નીચેપડી ગયા..હું નીચે ઉતર્યો....દાદા નો હાથ પકડ્યો....દાદા નો હાથ ગરમ.. ગળે ને ...વધુ વાંચો