અનહદ.. (16) Parmar Bhavesh આર્યમ્ દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અનહદ.. (16)

Parmar Bhavesh આર્યમ્ Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

"તું મને દુઃખી જોઈ નથી શકતો તો દુઃખ આપે છે સા માટે!" આશા ના અવાજમાં ભારોભાર દુઃખ રહેલું હતું. "જવાદેને પાગલ, હું ક્યાં દુઃખી કરું છું તને! તને માત્ર તારો જિદ્દી સ્વભાવ દુઃખી કરે છે." આશાના વાળ માં આંગળીઓ ...વધુ વાંચો