ટીચર ઑફ ધ યર - ફિલ્મ રિવ્યુ Jigisha Raj દ્વારા ફિલ્મ સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટીચર ઑફ ધ યર - ફિલ્મ રિવ્યુ

Jigisha Raj દ્વારા ગુજરાતી ફિલ્મ સમીક્ષાઓ

બહુ સમય પછી એક જૂનો-જાણીતો અને છતાંય તદ્દન નવા રૂપમાં રજૂ થતો વિષય જોવા મળ્યો. એક ગુજરાતી ફિલ્મ અમદાવાદના જ લોકેશનમાં નિર્માણ પામે અને એટલી સરસ માવજત સાથે આ વિષયને એના પાત્રો ન્યાય આપે ત્યારે આ ફિલ્મ ગુજરાતી ભાષાને ...વધુ વાંચો