પ્રોમિસ Salima Rupani દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રોમિસ

Salima Rupani દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

હિનાની આંખો ખુલી. બારીમાંથી પડતુ સુરજનુ ચાંદરડું જોઇ રહી. ગળે શોષ બહુ પડ્યો, તરસ બહુ જ લાગી હતી પણ બાજુમાં બોટલ ખાલી પડી હતી. એને થયુ અવાજ મારુ, પણ માંડી વાળ્યું. આંખમાં આંસુ આવતાં રોક્યા. ખુદને આટલી નિઃસહાય ક્યારેય ...વધુ વાંચો