ખોફનાક ગેમ - 5 - 2 Vrajlal Joshi દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ખોફનાક ગેમ - 5 - 2

Vrajlal Joshi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

‘મિ.મેક...અમારે મારા મિત્રને શોધવો છે. ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે અને તેથી જ તે ગુમનામ ટાપુ પર કોઇપણ સંજોગમાં પહોંચવું પડે...અમને જેમ બને તેમ જલ્દી માહિતી મળે તે જરૂરી છે. મારા મિત્રની જિંદગી જોખમમાં છે.’ નિરાશ મને કદમ બોલ્યો. ‘મિ.કદમ...આપ ચિંતા ...વધુ વાંચો