શ્રધ્ધાનું શ્રાધ્ધ.... DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

શ્રધ્ધાનું શ્રાધ્ધ....

DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

શ્રધ્ધાનું શ્રાધ્ધ............................................... દિનેશ પરમાર 'નજર'હૈયે તો છું પણ હોઠેથી ભુલાઇ ગયેલો માણસ છું,હું મારા ડાબા હાથે ક્યાંય મુકાય ગયેલો માણસ છું.પાણીમાં પડેલા કાગળના અક્ષર જેવા છે શ્વાસ બધા,જીવું છું ઝાંખું પાંખું હું ભૂંસાઇ ગયેલો માણસ છું .રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન”---------------------------------------------------------------- ...વધુ વાંચો