આપણું પોતાનુ Salima Rupani દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આપણું પોતાનુ

Salima Rupani દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

ઘરે આવતાજ મયંક આનંદ અને નવાઈથી જોઇ રહ્યો. અનુ એક પાંચેક વર્ષની છોકરી સાથે રમતી હતી. મયંકને પછી ખ્યાલ આવ્યોકે આ સામેનો ખાલી ફ્લેટ ભાડે આપવો છે એવુ મકાન માલિક કહેતા હતાં, તો આ રિયા નવા આવેલા પડોશીની દિકરી ...વધુ વાંચો