સ્વ-અધ્યન - કાકાની ઉદારતા Sunil Bambhaniya દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વ-અધ્યન - કાકાની ઉદારતા

Sunil Bambhaniya દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

મારે ઘરે નીકળવાનું હતું એટલે સવારે પાંચ વાગ્યાંનું એલાર્મ વાગ્યું અને હું ઉઠી ગયો અને બ્રશ કરી નાહી ધોઈને તૈયાર થઇ ગયો. બધો સામાન પેક કર્યો અને હું હોસ્ટેલેથી ભાવનગર બસ સ્ટેન્ડે જવા નીકળ્યો. મારું છ વાગ્યાંનું બસનું બુકિંગ ...વધુ વાંચો