ધ ઊટી.... - 11 Rahul Makwana દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ધ ઊટી.... - 11

Rahul Makwana Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

11. (અખિલેશ ટોયટ્રેનમાં ફરીને આવે છે, આ મુસાફરી દરમિયાન તેને લવડેલ રેલવેસ્ટેશને શ્રેયા મળે છે, અને અખિલેશ શ્રેયાનાં રૂપ અને મોહકતાથી પ્રભાવિત થઈ જાય છે….અને થોડાક સમય બાદ શ્રેયા પોતાને જયાં ઉતારવાનું હતું તે રેલવેસ્ટેશને ઉતરી જાય છે, ...વધુ વાંચો