કૂતરાનું પ્રેમમાં સમર્પણ અને કુતરીનો ક્રોધ પર સંયમ Hitesh Prajapati દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કૂતરાનું પ્રેમમાં સમર્પણ અને કુતરીનો ક્રોધ પર સંયમ

Hitesh Prajapati દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

શિયાળાની શરુંઆત થવાની હોય એટલે અમારે જલસા આમ તો રોજ જલસા હોય જ પણ શિયાળામાં અમે સાંજે નિશાળેથી આવી રમી-કુદીને લેસન ઝટ પતાવી દાદા જોડે તાપણું કરવા દોડી જતાં.દાદા સગડી સળગાવીને ઢાબળો ઓઢીને તાપણું કરતાં હોય અમે જઈએ એટલે ...વધુ વાંચો