અધિકાર RAGHAVJI MADHAD દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અધિકાર

RAGHAVJI MADHAD દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

અધિકાર - રાઘવજી માધડ - વિક્રમ આ શું કહી રહ્યો છે !? પારોઠ ફરીને ઉભેલી સેજલતો જાણે ભીંત સાથે જડાઈ ગઈ હતી. વિક્રમનું આમ કહેવું સીધું જ તેને લાગુ પડતું હતું. માનો કે તેનાં પર જ આ ધારદાર તલવારના ...વધુ વાંચો