મરાઠી યોદ્ધા યશવંત રાવ હોલ્કર MB (Official) દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

મરાઠી યોદ્ધા યશવંત રાવ હોલ્કર

MB (Official) Verified icon દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

૧૭૯૫ની સાલથી મરાઠા સામ્રાજ્ય હાલકડોલક થવા લાગ્યું હતું. સવાઈ માધવરાવ, મહાદજી શિંદે અને નાના ફડનવીસના મૃત્યુ બાદ મરાઠાઓ માટે આગેવાન મેળવવો મુશ્કેલ લાગી રહ્યું હતું. ત્યારબાદ બાજીરાવ બીજા દૌલત રાવ શિંદેના બિનઅનુભવને લીધે પણ આ સામ્રાજ્યને ઘણું બધું સહન ...વધુ વાંચો