અંતર ના મોતી યશ. દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અંતર ના મોતી

યશ. દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

૧. જીવન હવે બસ એક જ ગીત ગાય; જે સાથ આપે એની સાથેે જ પ્રીત થાય.૨. હાર નથી માની જીવનમાં; થોડુંક ડોકિયું કરવું છે પોતાના અંતરમાં.૩. અંતર ના મોતી આજ કાગળ પર વેરાણાં; જૂજ રહયા, ને ...વધુ વાંચો