કાલ્પનિકતા ની દુનિયામાં જાદુઈ આત્મકથા નું રહસ્ય - 3 Kuldeep Sompura દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

કાલ્પનિકતા ની દુનિયામાં જાદુઈ આત્મકથા નું રહસ્ય - 3

Kuldeep Sompura દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

અધ્યાય-3 "કેટલાક પ્રશ્ર્નો"બધા જ વિદ્યાર્થીઓ જમવામાટે ના મોટા હોલ માં ભેગાથયા હતા. જ્યારે અર્થ અને બબલુ પણ બુકસ મુકીને હાથ મોં ધોઈને હોલ માં ભેગા થયા ત્યાં બીજા ઘણા ખરામિત્રો હતા. બધા જ જમતા હતા તે પણ તેમની સાથે ...વધુ વાંચો