કમ્પ્લેન બોક્સ ! - ( ભાગ-૯) Vaishali Paija crazy Girl દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કમ્પ્લેન બોક્સ ! - ( ભાગ-૯)

Vaishali Paija crazy Girl દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

(આપણે આગળ જોયું કે રાધી આયુષને ખુશી વિશે બધી હકીકત જણાવે છે આયુષને ખબર પડે છે કે ખુશી પાસે હવે વધુ સમય બાકી નથી હવે આગળ...............) " આયુષ અહીં જ ઉભો રહીશ! ખુશીને નહિ મળે " મારા ખંભા પર ...વધુ વાંચો