અવલેલે શોના.. કુ ચી કુ ચી કુ…! Akshay Mulchandani દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અવલેલે શોના.. કુ ચી કુ ચી કુ…!

Akshay Mulchandani દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

ઓવ માય શોના ! અવલેલે.. કુ ચી કુ ચી કુ…! ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે સૌથી વધુ આંનદ ને ઉમળકો ક્યારે આવે ..? ઉમ, બારી વાળી સીટ, કાનમાં હેડફોન , મજાના મૂડી ગાયનો અને જો સાથે એક મસ્ત મજાની બુક ...વધુ વાંચો