ક્રિસ્ટલ મેન - 4 Sunil Bambhaniya દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ક્રિસ્ટલ મેન - 4

Sunil Bambhaniya દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

આજે માસ્ટરનું ઘર સજાવેલ હતું તેના ઘરના ફળીયામાં પાર્ટી ચાલી રહી હતી બધા લોકો આનંદથી નાચી અને ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા. વચ્ચે માસ્ટર પોતાના ખોળામાં બાળકને રમાડી રહ્યા હતા, તે બાળક કોઈ નહિ પણ તેનો પુત્ર હતો. પોતાના ઘરે ...વધુ વાંચો