મરાઠી ફિલ્મ બાબા - મુવી રીવ્યુ JAYDEV PUROHIT દ્વારા ફિલ્મ સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મરાઠી ફિલ્મ બાબા - મુવી રીવ્યુ

JAYDEV PUROHIT Verified icon દ્વારા ગુજરાતી ફિલ્મ સમીક્ષાઓ

*"સિને-GRAM ~ જયદેવ પુરોહિત"**https://www.facebook.com/purohit.jaydev1*-----------------------------------------*?મરાઠી ફિલ્મ બાબા : અવાજની ગરીબી ?*મૂંગા માં-બાપ પોતાના છોકરાઓને બોલતાં કઈ રીતે શીખવાડતાં હશે?? ઘર, પરિવાર અને દુનિયા સાથે કઈ રીતે જોડી શકતાં હશે?? અને ખાસ તો એ કે, એ પોતે બાળકનો ઉછેર કઈ રીતે ...વધુ વાંચો