મારી નાની Rajesh Dave દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારી નાની

Rajesh Dave દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

 દીના ,સતા ,રાજુ ,વિમલ ,રવા આવા શબ્દો કાન ને અથડાય એટલે અમે બધા દોડી ને ત્યાં હાજર એવી એમની ધાક ,સિંહ ના જેવી દહાડ સંભાળી ને ત્યાં જઈ એ એટલે અમારા માટે કઈક ખાવાનું લઈ ને જ ...વધુ વાંચો