લાચારી Rakesh S Asari દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

લાચારી

Rakesh S Asari દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

કાબરી આજ ઘણી દુઃખી હતી એના માલિક રૂપાએ નાખેલા વડના કુણા પાન પણ એણે ખાધા ના હતા, પોતાનો વહાલસોયો દીકરો પુજો કસાઈ ના હાથે વેચાઇ જવાનો હતો, આ જાણી કાબરી નું હૈયુ ભરાઈ આવતું હતું, કાબરી નો જ્યારે ...વધુ વાંચો